Kurumsal

TGR Piston Ring

1947 yılından beri ürettiğimiz piston segmanları ile yalnızca yurt içinde değil aynı zamanda ihracatlarımız ile Ülke ekonomimize büyük katkı sağlamaktayız. 15’ten fazla ülkeye doğrudan ihracat yaparak büyümeye devam ediyoruz. 1995 yılına kadar Karaköy/İstanbul’da faaliyetlerimize devam ettik ve aynı sene Tuzla/İstanbul’a taşınarak üretim alanımızı genişlettik.

…ve

Bu tarihten sonra yeni AR-GE çalışmalarımız ile kalitemizi sürekli olarak yükselttik. 2019 yılından itibaren Kurumsallaşma çalışmalarımıza hız vererek kurallara dayalı olarak işleyen, sistem içerisinde yönetilen, kişilere bağlı olmayan firma anlayışını ön planda tutuyoruz. Yöneticiler, ortaklar, tedarikçiler ve çalışanlar bu sistemin birer parçasıdır ve onlar da bu kurallara uymak zorundadır. Kurumsal firma olmak geleneksel yapılardan oldukça farklıdır ve beraberinde pek çok yükümlülük getirir.

Kurumsal Şirket, Sistem demektir…

 

Kurumsal firmalarda ilk olarak sistem ve sisteme uyum ön plandadır. İşleyiş kuralları, kullanılan bilgisayar programları, görev tanımları, idari kurallar gibi her konunun bir düzen ve entegre şekilde işlemesi sistemin esasıdır. Bir diğer önemli farklılık ise çalışanların performansı ile ilgilidir. Bireye dayalı kurumlarda iş, çalışanların bireysel performansına bağlıdır. Kurumsal firmalarda ise şirketin sorunu ve verimliliği tüm ekibin performansına bağlıdır. Bu şekilde müşteri tek tek bireylere değil, kuruma güvenir.

Müşteri Memnuniyeti

TGR Piston Ring olarak faaliyetlerimizi, kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini sağlayacak sistemi oluşturduk. Böylece şirket kişilerden ayrı bir oluşum sergiler. Bu da müşterilerimizin şirketimize olan güven duygusunu arttırır. Müşterilerimiz sadık bir iş ortağına ihtiyacı olduğu gibi şirketimizin de sadık müşterilere ihtiyacı vardır. Sadık müşteriler yeni müşterileri beraberinde getirir ve böylece firmamızın itibarı ile karlılığı güçlenir.

Çalışan Memnuniyeti

Kurumsal firmalar her ne kadar şirketlerin çalışanlarına bağımlı olmadığı bir sistem olarak görülse de çalışanlara verilen önemle de tanınmaktadır. Bir şirket çalışanları ile birlikte var olur. Doğru bir ekip başarıyı her zaman beraberinde getirir. Kurumsal bir firmada çalışanlar zamanlarının büyük bir kısmını işyerinde geçirirler. Bu zaman diliminde şirketin çalışanlarından en büyük verimi alması oldukça önemlidir. Bu sebeple çalışanlarımızın memnuniyetine önem gösteriyoruz.

Sistemli Çalışma

TGR Piston Ring olarak, sistemli çalışmayı, net hedeflerimizi ve görev tanımlarımızı çok iyi biliyoruz. Sistemli bir çalışma ortamı hem şirket çalışanları hem de müşteriler için oldukça önemlidir. Sistem, iş yükünün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Ek olarak çalışanların kendisini sistemli ve güçlü bir kuruma ait hissetmesi büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bu durum müşteriler için de geçerlidir. Müşteriler ürün veya hizmet aldıkları kurumun işi zamanında ve doğru bir şekilde yerine getireceğine inanır. Kısaca kurumun itibarı güçlenir ve hedeflerinden uzaklaşmamasını sağlar.